www.rethymnonews.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΡΕΘΥΜΝΟ

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

αρχείο λήψης 2024 03 21t142918.134

Στην αποψίλωση και  καθαρισμό των οικοπέδων τους μέχρι την 30η Απριλίου 2024, καλούνται οι  συμπολίτες – ιδιοκτήτες οικοπέδων του Δήμου Ρεθύμνης.

Όπως είναι γνωστό, ο καθαρισμός των οικοπέδων συνιστά υποχρέωση των ιδιοκτητών τους και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών με τα ισχύοντα, προβλέπεται επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται: α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και β) και δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων από την 1η μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, και στη συντήρηση αυτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει: α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα. β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου. δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους. ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων. Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού σε εγκεκριμένους αδειοδοτημένους χώρους (Να κρατείται το παραστατικό παράδοσης). Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους διότι τιμωρείται με πρόστιμο».

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο: α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Δ.Ρ, η Δ/νση Περιβάλλοντος Δ.Ρ. και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι κ. Γεώργιος Σκορδίλης, κ. Στυλιανός Σπανουδάκης και ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα πρασίνου κ. Παπαδόσηφος Γιώργης, προσβλέπουν στη συνέπεια τωνσυμπολιτών, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη βλάστηση λόγω εποχής, σε συνδυασμό με τη  φετινή ανομβρία και τη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας,  εγκυμονούν  σοβαρό  κίνδυνο εκδήλωσης  πυρκαγιάς. 

Παρακαλούνται, λοιπόν,  οι συμπολίτες να συνεργαστούν στην κοινή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και των ιδιοκτησιών τους και να ανταποκριθούν στα μέτρα  αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης αγροτοδασικών πυρκαγιών. Δεδομένων μάλιστα των υφιστάμενων δυσμενών  οικονομικών συνθηκών, ο  Δήμος Ρεθύμνης δεν επιθυμεί να  βρεθεί στη δυσάρεστη θέση της,  προβλεπόμενης  από το Νόμο, επιβολής προστίμου

Related posts

Φωτιά στο Ρέθυμνο, μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του 14ου Γύρου Πόλης Ρεθύμνου

Μαρινάκης: Δεδομένη η επιστροφή του ΕΦΚ στους αγρότες – Απαντάμε με πράξεις αντί να ανεβαίνουμε στα τρακτέρ

Leave a Comment