www.rethymnonews.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΡΕΘΥΜΝΟ

ΔΤ για την εφαρμογή Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

αρχείο λήψης 2024 03 21t142918.134

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού
(ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Ρεθύμνου σας γνωρίζει ότι εκδόθηκε σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος (Η υπ’ αριθ.
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15.3.2024- ΑΔΑ:ΡΑ2Π4653Π8-ΚΣΡ), προς εφαρμογή του Κανονισμού
Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων, ενόψει και της νέας αντιπυρικής
περιόδου που ξεκινά την 1η Μαΐου του 2024. Με την ερμηνευτική εγκύκλιο υπενθυμίζονται μεταξύ
άλλων τα κάτωθι:
✓ Ο Κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, στην
προστασία του Περιβάλλοντος, την πυροπροστασία και πυρασφάλεια των κτισμάτων που βρίσκονται
εντός δασικών περιοχών ή γειτνιάζουν με αυτές, όπως και στον περιορισμό της συμβολής τους στη
διάδοση της φωτιάς.
✓ Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων, αφορά σε ακίνητα
που βρίσκονται μέσα σε οικόπεδα ή γήπεδα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε
περιαστικό πράσινο, σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας
τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές ή βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών
περιοχών.
✓ Για τα εν λόγω ακίνητα είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας
και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι τις 31.03.2024.
✓ Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται μέσα σε έναν μήνα,
δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2024 να υποβάλουν δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας,
στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου
τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους
σε περίπτωση πυρκαγιάς.
✓ Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του Κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα
ακίνητα των προαναφερόμενων περιπτώσεων για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024.
Αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών,
στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.
✓ Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου
τεχνικού επιστήμονα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31.03.2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται
ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31.03.2026 για τα ακίνητα που
χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.
✓ Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το
Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η
Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, τα προαναφερόμενα στοιχεία
υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.
✓ Επισημαίνονται οι υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον Κανονισμό, όπως:
α. η καταχώρηση του Εντύπου Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας, της Έκθεσης του αρμόδιου
τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του Ιδιοκτήτη σε Ειδικό
Μητρώο, β. η συγκρότηση των Τριμελών Επιτροπών, που θα διενεργήσουν, σύμφωνα με τον
Κανονισμό, αυτοψίες-δειγματοληπτικούς ελέγχους, γ. η ενημέρωση των δημοτών για την ισχύ του
Κανονισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν, δ. η μέριμνα, στην περίπτωση οικισμών
που περικλείονται από δασική ή δασώδη έκταση για την έγκαιρη εκπόνηση Εντύπου Αξιολόγησης
Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης και για τη διαμόρφωση των διαβαθμισμένων περιμετρικών
ζωνών προστασίας πέριξ των ορίων του οικισμού σε συνδυασμό με τη λήψη των απαιτούμενων
μέτρων, σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δασική
Υπηρεσία) και σε εναρμόνιση με τυχόν ισχύοντα σχέδια Πολιτικής Προστασίας για την ασφαλή
εκκένωση του οικισμού σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος.
✓ Επισημαίνουμε ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στα ανωτέρω, επιβάλλει κυρώσεις από τον
Δήμο ή την Πυροσβεστική σε συνδυασμό με λοιπές διατάξεις πρόληψης.
Παρακαλούνται οι Δήμοι να ενημερώσουν τους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων για το παρόν Δελτίο.

Related posts

Θερμά συνεχάρη κι ευχαρίστησε τους διασώστες ενός μικρού κοριτσιού και του πατέρα της από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα του Ρεθύμνου ο Δήμαρχος Ρεθύμνης.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ξεκινά το έργο βελτίωσης οδικής ασφάλειας οδού Κονδυλάκη στο Ρέθυμνο- Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 1 έως 31 Μαρτίου

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τον έσωσε η… περιτομή: Εκτός φυλακής νεαρός που κατηγορήθηκε για ροζ βίντεο με ανήλικη

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Leave a Comment